top of page
Featured Posts
NEWS & EVENTS

การบริจาครองเท้าแตะให้กับเด็กนักเรียน

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ทางบริษัท เอ.เอฟ. กรุ๊ป คอมพานี โดยบริษัท เอ.เอฟ. ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด ได้นำรองเท้าแตะ ไปมอบให้เด็กๆ ตามโรงเรียน ในจังหวัดระยอง ได้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9, โรงเรียนวัดซากผักกูด, โรงเรียนวัดหนองระกำ และโรงเรียนวัดหนองบอน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ที่จะดำเนินุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล และมอบโอกาสให้กับเยาวชนในสังคม

Recent Post
Archive
bottom of page