top of page
Featured Posts
NEWS & EVENTS

A.F.จัดให้พนักงานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

A.F.จัดให้พนักงานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในวันศุกร์ ที่ 6 ม.ค. 2555 เปิดรับศักราชใหม่ด้วยเรื่องของสุขภาพ ความสำคัญอันดับแรกๆ ที่ A.F. ให้ความใส่ใจ และอยากให้สมาชิกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ โดยการจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (VAXIGRIP AD SSA) ให้กับพนักงานในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555

Recent Post
Archive
bottom of page