top of page
Featured Posts
NEWS & EVENTS

A.F. รวมน้ำใจต้านภัยหนาว

A.F. รวมน้ำใจต้านภัยหนาว สานต่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” วันที่ 6 ธ.ค. 2554 บริษัท A.F. ต้อนรับตัวแทนน้องๆ จากบ้านเด็กพระสิริที่อาสาเข้ามารับเสื้อกันหนาว จำนวน 200 ตัว ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน และสิ่งของที่พนักงานจากโรงงานระยอง บางปู และออฟฟิสสีลม ร่วมกันบริจาค ประมาณ 3 กล่อง

ในกิจกรรมล่าสุด A.F. รวมน้ำใจต้านภัยหนาว สานต่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือเด็กๆ และผู้สูงอายุจากภัยหนาวตามหมู่บ้านธุระกันดารที่ จ.เพชรบูรณ์และจังหวัดเลย เชื่อว่าสมาชิก A.F. ทุกคนที่ฝากสิ่งของทั้งหมดมาร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้คงต่างอิ่มใจไม่น้อยไปกว่าการให้ด้วยมือตัวเอง เพราะน้องๆจากบ้านเด็กพระสิริ คือตัวแทน “จิตอาสา” จากกลุ่มเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสที่ถูกปลูกฝังให้รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยกว่า

องค์กรของเราตระหนักดีว่า “พลังเยาวชนกับพลังสังคม” คือพลังที่สร้างสรรค์และมีศักยภาพต่อสังคม ดังนั้นเราจึงยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนได้ให้การสนับสนุนและปลูก“จิตสาธารณะ” ให้กับเยาวชนเหล่านี้ เพราะเมื่อสังคมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาตนเองและรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น พวกเขาจะเติบโตไปเป็นพลังทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

Recent Post
Archive
bottom of page